Ankieta LSR

Ankieta dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" planowanego do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Szanowni Państwo w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016–2023 prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) na obszarze działania LGD obejmującej gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy i Miasto Lubaczów.

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lgd.lubaczow@gmail.com lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD:
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów.

Ankietę można również pobrać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 16/ 632 17 17.


Pliki do pobrania:
Ankieta LSR
Ankieta LSRNasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600461