Archiwum ogłoszeń

Rok 2013
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w ramach działania "Wdrażanie LSR", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

minimalne wymagania


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- elektroniczna wersja wniosku zapisana na nośniku CD lub DVD 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", w ramach działania "Wdrażanie LSR", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

minimalne wymagania


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- elektroniczna wersja wniosku zapisana na nośniku CD lub DVD 

Odnowa i rozwój wsi


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w działaniu "Odnowa i rozwój wsi", w ramach działania "Wdrażanie LSR", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Małe projekty


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
Rok 2012
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Dokumenty niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- elektroniczna wersja wniosku, zapisana na informatycznym nośniku danych (CD, DVD, pendrive)

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- elektroniczna wersja wniosku, zapisana na informatycznym nośniku danych (CD, DVD, pendrive)

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
Rok 2011
---------------------------------------------------

Odnowa i rozwój wsi


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

 

termin składania wniosków: 30.12.2011 - 25.01.2012


- ogłoszenie o naborze

- formularze wniosków

- kryteria wyboru operacji

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji

Dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 

Rok 2010
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

 

termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

 

termin składania wniosków: 22.09.2010 - 21.10.2010ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 

Małe projekty


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 

Odnowa i rozwój wsi


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

 

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600484