Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2

08.05.2020W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o szczegółowych wyjaśnieniach dotyczących stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 wynikających z wprowadzenia ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).
 
Treść przedmiotowego pisma obejmuje zagadnienia związane z:
 
-zachowaniem terminu realizacji operacji,
-podleganiem ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
-wykonywaniem działalności gospodarczej,
-osiągnięciem 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
-utrzymaniem liczby pracowników w ramach operacji,
-poniesieniem kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
-realizacją zadań w ramach projektu grantowego,
-zatrudnieniem osób z grupy defaworyzowanej,
-zatrudnieniem pracowników w ramach poddziałania 19.4.

załącznik do pobrania 

Licznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600515