Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2

08.05.2020W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o szczegółowych wyjaśnieniach dotyczących stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 wynikających z wprowadzenia ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).
 
Treść przedmiotowego pisma obejmuje zagadnienia związane z:
 
-zachowaniem terminu realizacji operacji,
-podleganiem ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
-wykonywaniem działalności gospodarczej,
-osiągnięciem 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
-utrzymaniem liczby pracowników w ramach operacji,
-poniesieniem kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
-realizacją zadań w ramach projektu grantowego,
-zatrudnieniem osób z grupy defaworyzowanej,
-zatrudnieniem pracowników w ramach poddziałania 19.4.

załącznik do pobrania 

Licznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.