Projekt współpracyLokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przystąpiła do partnerstwa z LGD CK Podkarpacie, w celu przygotowania i wdrożenia w życie projektu współpracy pod nazwą „Dawnych Potraw Smak”. Będzie on realizowany wspólnie i równolegle na terenie obu LGD do listopada 2014 r.

Projekt obejmuje działania związane z zachowaniem i waloryzacją dziedzictwa kulinarnego oraz promocją obu obszarów w spójny i innowacyjny sposób z uwagi na:
• rosnące zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju produkty i usługi związane z kuchnią regionalną oraz produktami lokalnymi.
• potrzebę odnalezienia swoistego wyróżnika kulinarnego obszarów LGD oraz ukierunkowanej promocji partnerskich organizacji i podejmowanych przez nie działań.

Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, lokalnych liderów, młodzieży, turystów oraz osób i instytucji zainteresowanych współpracą. Przyczyni się także do integracji pomiędzy lokalnymi organizacjami i mieszkańcami. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne i mają otwarty charakter.

Koordynatorem projektu jest Jan Gancarz – Prezes LGD RZL.
Osobą do kontaktów i koordynacji ze strony LGD CK Podkarpacie jest Dorota Łuszcz – Prezes LGD CK Podkarpacie.

Harmonogram realizacji Projektu

Wydarzenia

Efekty Projektu

Informacje na stronie LGD "CK Podkarpacie"

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

<< <  Strona 2 z 41  > >>

Uwaga!

 Zmiana funkcjonowania Biura LGD

więcej ...

Zaproszenie na szkolenie

 Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

 Podejmowanie działalności gospodarczej!

więcej ...

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 4.02.2020 r.  

więcej ...

Wyniki naborów!

1/2019 i 2/2019

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600484