Projekt współpracyLokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przystąpiła do partnerstwa z LGD CK Podkarpacie, w celu przygotowania i wdrożenia w życie projektu współpracy pod nazwą „Dawnych Potraw Smak”. Będzie on realizowany wspólnie i równolegle na terenie obu LGD do listopada 2014 r.

Projekt obejmuje działania związane z zachowaniem i waloryzacją dziedzictwa kulinarnego oraz promocją obu obszarów w spójny i innowacyjny sposób z uwagi na:
• rosnące zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju produkty i usługi związane z kuchnią regionalną oraz produktami lokalnymi.
• potrzebę odnalezienia swoistego wyróżnika kulinarnego obszarów LGD oraz ukierunkowanej promocji partnerskich organizacji i podejmowanych przez nie działań.

Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, lokalnych liderów, młodzieży, turystów oraz osób i instytucji zainteresowanych współpracą. Przyczyni się także do integracji pomiędzy lokalnymi organizacjami i mieszkańcami. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne i mają otwarty charakter.

Koordynatorem projektu jest Jan Gancarz – Prezes LGD RZL.
Osobą do kontaktów i koordynacji ze strony LGD CK Podkarpacie jest Dorota Łuszcz – Prezes LGD CK Podkarpacie.

Harmonogram realizacji Projektu

Wydarzenia

Efekty Projektu

Informacje na stronie LGD "CK Podkarpacie"

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

<< <  Strona 40 z 41  > >>

II etap naboru

W dniu 15 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa LGD przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko specjalisty ds. funduszy europejskich w Biurze LGD.

więcej ...

Wyniki I etapu naboru

W dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD dopuszczonych do II etapu konkursu.

więcej ...

Nabór zakończony

W dniu 23 grudnia minął termin składania ofert na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD.

więcej ...

„Wigilia na lubaczowskiej wsi” w Rzeszowie

Na zaproszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” wzięła udział w konkursie „Podkarpackiego stołu wigilijnego oraz obrzędów bożonarodzeniowych”.

więcej ...

Konkurs wigilijny

Nasz sukces w konkursie „Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe”.

więcej ...

IV Walne Zebranie

Zebranie odbyło się w dniu 2 grudnia 2009 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

więcej ...

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
specjalisty d/s funduszy unijnych
(nabór kończy się 23.12.2009)

więcej ...

Walne Zebranie

Zebranie w dniu 30 listopada 2009 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600371