Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Kryterium

Pkt.

Faza rozwoju mikroprzedsiębiorstwa

nowe

10

rozwijane

5

Realizacja przyczyni się do:

rozwoju agroturystyki i turystyki

10

pozostała działalność

5

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

do 30 tys. zł

10

powyżej 30-50 tys. zł

5

powyżej 50 tys. zł

0

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

2 i więcej

10

1

5

0

0

Działalność, której dotyczy operacja jest innowacyjna lub oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego

tak

10

nie

0


Kryteria 4,5 uzasadniają realizację operacji - ich spełnienie jest konieczne!
Minimalna liczba punktów - 15 (5 za kr.4 + 10 za kr.5).

Operacja, która spełnia powyższe kryteria minimalne, musi uzyskać łącznie minimum 60% punktów, czyli 30 punktów za wszystkie kryteria.

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600509