Podpisane umowy dofinansowania

Dane na podstawie informacji własnych oraz informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
na dzień 30.06.2015

Odnowa i rozwój wsi - nabór w terminie 18.08.2014 - 05.09.2014

Beneficjent Tytuł Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Lubaczów Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu 29.12.2014 110.000,00
Gmina Oleszyce Promocja walorów turystycznych Oleszyc poprzez wydanie folderu, odpowiednie oznakowanie miasta i jego zabytków wraz z urządzeniem dziecięciego dmuchanego miasteczka w Oleszycach wycofany 0,00
Parafia Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek oszalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej 23.12.2014 26.000,00
Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu przy kościele w miejscowości Nowy Dzików 22.12.2014 76.507,00


Małe projekty -
nabór w terminie 07.04.2014-30.04.2014

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie
Pamiętajmy o przeszłości - renowacja i przebudowa pomnika upamiętniającego miejsce zranienia gen. Józefa Kustronia
07.11.2014 23.854,00
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie Organizacja szkolenia i imprezy o charakterze promocyjno-poglądowym ukazującej możliwości i sposoby wprowadzenia na rynek lokalnych produktów 19.11.2014 16.880,00
Gmina Lubaczów Modernizacja przestrzeni publicznej centrum wsi Opaka - etap I - budowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia 06.11.2014 25.000,00
Gmina Stary Dzików
Renowacja i przebudowa pomnika żołnierskiego na cmentarzu w Starym Dzikowie 07.11.2014 23.999,13
Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie odrzucony 0,00
Gmina Oleszyce
Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu boisk w miejscowości Oleszyce wycofany 0,00
Gmina Oleszyce Zagospodarowanie alei grabowej w miejscowości Oleszyce 18.11.2014 24.840,00


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 31.12.2013-24.01.2014

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Maria Roman
Uruchomienie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy
24.07.2014 49.000,00


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 14.10.2013-08.11.2013

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Jacek Goraj Utworzenie działalności gospodarczej specjalizującej się w wynajmie maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych i ogólnoużytkowych odrzucony 0,00


Odnowa i rozwój wsi - nabór w terminie 09.07.2013-02.08.2013

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Oleszyce Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach - etap I 22.05.2014 314.962,00
Gmina Lubaczów Modernizacja budynku Domu Kultury w Załużu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i modernizacją świetlicy wiejskiej w Borowej Górze 30.05.2014 169.450,00
Parafia Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek oszalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej wycofany 0,00


Małe projekty - nabór w terminie 11.03.2013-05.04.2013

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach
Publikacja: "130-lecie OSP Oleszyce". Warsztaty historyczne z dziejów ochrony ppoż., zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa i walki z pożarami na terenie miasta i gminy Oleszyce 27.03.2014 6.400,00
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie Ciepłe i przyjazne świetlice - instalacja kominka grzewczego w świetlicach w Moszczanicy i Ułazowie 22.01.2014 16.910,57
Gmina Lubaczów Upowszechnienie działań promocyjnych i inwestycyjnych - szansą na bieżące wzmocnienie potencjału turystycznego i gospodarczego Gminy Lubaczów 04.02.2014 10.332,44
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie Organizacja imprezy rekreacyjno-historycznej na kanwie związku regionu z Janem III Sobieskim 03.02.2014 24.320,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach U nas też jest ciekawie - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych 27.01.2014  23.669,08
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów Z "Kresami" po Kresach 10.03.2014 19.497,85


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 29.10.2012-23.11.2012

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Stanisław Krzeszowiec Rozszerzenie działalności firmy Termo-Instal poprzez uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego w miejscowości Borowa Góra odrzucony 0,00


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w terminie 29.10.2012-23.11.2012

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Wojciech Cozac Zakup ciągnika rolniczego i maszyn specjalistycznych do przewozu drzewa i rozdrabniania gałęzi na zrębie 07.03.2013 85.100,00
Antoni Broź Modernizacja budynku mieszkalnego, wyposażenie pokoi i łazienek oraz zagospodarowanie terenu wycofany 0,00


Odnowa i rozwój wsi - nabór w terminie 30.12.2011-25.01.2012

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie 04.10.2012 183.963,00
Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap II - budowa trybun, miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu 27.09.2012 186.074,00
Gmina Oleszyce Przebudowa Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach odrzucony 0,00


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w terminie 22.08.2011-16.09.2011

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
--- --- --- 0,00


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 22.08.2011-16.09.2011

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Izabela Madej Budowa budynku, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania odrzucony 0,00


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w terminie 27.12.2010-25.01.2011

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Tomasz Patałuch Zakup ciągnika rolniczego, pługu do odśnieżania i rozdrabniacza do wykaszania odrzucony 0,00


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 22.09.2010-21.10.2010

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
--- --- --- 0,00


Odnowa i rozwój wsi - nabór w terminie 02.04.2010-30.04.2010

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Oleszyce Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej gminy poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach 24.11.2010 181.602,48
Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików 27.10.2010 155.760,00
Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie, etap I - budowa boiska do piłki nożnej 04.11.2010 313.926,00


Małe projekty - nabór w terminie 02.04.2010-30.04.2010

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Lubaczów Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkoleń
22.07.2011 18.249,70
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie Doświadczenia historii - przyszłości nauką
03.10.2011 23.478,00
Gmina Stary Dzików Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie
28.07.2011 17.892,70
Gmina Lubaczów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach 22.07.2011 20.638,24
Gmina Oleszyce Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie 21.10.2011 17.562,93
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie Nasza świetlica nasz drugi dom "Muzykować każdy może" odrzucony 0,00

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600468