ProceduryProcedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_aktualna_obowiazująca od 09.08.2019r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 
Regulamin Rady_obowiązujący 


Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych_aktualna_obowiązująca od 20.10.2017r. 
Załącznik nr 1 - Schemat ogólnej procedury wyboru i oceny grantobiorców 
Załącznik nr 2 - Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki 
Załącznik nr 3 - Wniosek o powierzenie grantu 
Załącznik nr 4 - Karta oceny wstępnej
Załącznik nr 5 - Deklaracja poufności i bezstronności 
Załącznik nr 6 - Rejestr interesów członka Rady LGD 
Załącznik nr 7 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 8 - Wzór umowy o powierzenie grantu 
Załącznik nr 9 - Wniosek o rozliczenie grantu 
Załącznik nr 9.1 - Sprawozdanie z realizacji grantu - Zał. nr 1 do wniosku o rozliczenie Grantu 
Załącznik nr 9.2 - Karta czasu pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie- Zał. nr 2 do wniosku o rozliczenie Grantu 
Archiwum

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_ od 10.05.2018r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 17.01.2018r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_ od 19.04.2017r. 
Załącznik nr 1 - Karta 1- Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę 
Załącznik nr 2 - Karta 2- Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja bezstronności i poufności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 


Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 22.11.2016 r. 
Załącznik nr 1 - Karta 1- Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę 
Załącznik nr 2 - Karta 2- Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja bezstronności i poufności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 12.10.2016 r.  
Procedura wyboru i oceny grantobiorców_od 12.10.2016 r. 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 11.07.2016 r.
Procedura wyboru i oceny grantobiorców_od 11.07.2016 r.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Procedura wyboru i oceny grantobiorców 

Regulamin Rady 
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600480