Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Kryterium

Pkt.

1. Gospodarstwo rolne, z którego pochodzi Beneficjent, było co najmniej przez dwa lata poprzedzające  rok złożenia wniosku objęte płatnością  bezpośrednią

tak

10

nie

0

2. Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych, które wnioskodawca posiada lub w którym pracuje wynosi:

 powyżej 1-3 ha

10

 powyżej 3-5 ha

5

powyżej 5 ha

3

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

do 30 tys. zł

10

powyżej 30-50 tys. zł

5

powyżej 50 tys. zł

0

4. Operacja wiąże się z zatrudnieniem w ramach podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej

tak

10

nie

0

5. Działalność, której dotyczy operacja jest innowacyjna lub oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego

tak

10

nie

0


Kryteria 4,5 uzasadniają realizację operacji - ich spełnienie jest konieczne!
Minimalna liczba punktów - 20 (10 za kr.4 + 10 za kr.5).

Operacja, która spełnia powyższe kryteria minimalne, musi uzyskać łącznie minimum 60% punktów, czyli 30 punktów za wszystkie kryteria.


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600413