Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD

Rok 2008:
I/1/2008 - składki członkowskie
I/2/2008 - wybór wykonawcy Lokalnej Strategii Rozwoju
I/3/2008 - wybór banku do obsługi LGD

Rok 2009:
II/4/2009 - przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju
II/5/2009 - zatwierdzenie Regulaminu Biura LGD
II/6/2009 - zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD
II/7/2009 - zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
II/8/2009 - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
III/9/2009 - przyjęcie sprawozdań za rok 2008, udzielenie absolutorium Zarządowi
IV/10/2009 - zmiana składek członkowskich
IV/11/2009 - przyjęcie rezygnacji Wiceprezesa i Skarbnika
IV/12/2009 - uzupełnienie składu Zarządu

Rok 2010:
V/13/2010 - zmiany Statutu LGD
V/14/2010 - zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru
V/15/2010 - zmiany procedur oceny i wyboru operacji
V/16/2010 - zmiany procedury naboru pracowników biura
V/17/2010 - zmiany harmonogramu działań
V/18/2010 - zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju
V/19/2010 - przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju
V/20/2010 - zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD
VI/21/2010 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2009
VI/22/2010 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2009
VI/23/2010 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009
VI/24/2010 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2009
VI/25/2010 - zmiana składek członkowskich
VI/26/2010 - ustalenie wynagrodzenia dla Rady LGD
VI/27/2010 - zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
VI/28/2010 - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
VI/29/2010 - zatwierdzenie Regulaminu Biura LGD
VI/30/2010 - zmiany w Statucie LGD

Rok 2011:
VII/01/2011 - zmiany w składzie Rady LGD
VII/02/2011 - zmiany harmonogramu naborów wniosków i limitów środków
VII/03/2011 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
VII/04/2011 - przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju
VIII/05/2011 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2010
VIII/06/2011 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2010
VIII/07/2011 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010
VIII/08/2011 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2010
VIII/09/2011 - zmiana składek członkowskich
IX/10/2011 - zmiany harmonogramu naborów wniosków i limitów środków
IX/11/2011 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
X/12/2011 - zmiany limitów środków
X/13/2011 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
X/14/2011 - zmiany Statutu LGD
X/15/2011 - powołanie Skarbnika LGD
X/16/2011 - powołanie Wiceprezesa LGD

Rok 2012:
XI/01/2012 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2011
XI/02/2012 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011
XI/03/2012 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011
XI/04/2012 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2011
XI/05/2012 - zmiany LSR, harmonogramu naborów i limitów środków
XI/06/2012 - zmiany osobowe w Radzie LGD i Komisji Rewizyjnej
XI/07/2012 - wybory do Zarządu LGD
XII/06a/2012 - zmiany LSR, harmonogramu naborów i limitów środków
XII/07a/2012 - nawiązanie współpracy z LGD "CK Podkarpacie"
XII/08/2012 - wybory do Rady LGD

Rok 2013:
XIII/01/2013 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2012
XIII/02/2013 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2012
XIII/03/2013 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012
XIII/04/2013 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2012
XIII/05/2013 - zmiany LSR, harmonogramu naborów i limitów środków
XIV/06/2013 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
XIV/07/2013 - przystąpienie do organizacji zrzeszającej LGD
XIV/08/2013 - zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD
XV/09/2013 - zmiany harmonogramu naborów i limitów środków
XV/10/2013 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
XV/11/2013 - dodatkowy nabór wniosków - Mikroprzedsiębiorstwa

Rok 2014:
XVI/01/2014 - zmiany w limitach środków na nabory
XVI/02/2014 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
XVII/03/2014 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2013
XVII/04/2014 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013
XVII/05/2014 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013
XVII/06/2014 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2013
XVII/07/2014 - zmiany LSR i limitów środków
XVIII/08/2014 - zmiany w budżecie LSR
XVIII/09/2014 - zmiany harmonogramu naborów i limitów środków

Rok 2015
XIX/01/2015 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
XIX/02/2015 - zmiany w limitach środków finansowych
XIX/03/2015 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2014
XIX/04/2015 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014
XIX/05/2015 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014
XIX/06/2015 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014
XIX/07/2015 - zmiana Regulaminu Rady
XX/08/2015 - uchwalenie zmian w Statucie LGD
XX/09/2015 - ustalenie wysokości składki członkowskiej
XXI/10/2015 - uchwalenie zmian w Statucie LGD
XXI/11/2015 - zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD
XXI/12/2015 - zatwierdzenie Regulaminu Biura LGD
XXI/13/2015 - zatwierdzenie Regulaminu Zarządu LGD
XXI/14/2015 - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej LGD
XXI/15/2015 - odwołanie członków Rady LGD
XXI/16/2015 - powołanie członków Rady LGD
XXI/17/2015 - uchwalenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Rok 2016
XXII/1/2016 - uchwalenie zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
XXIII/2/2016 - uchwalenie zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
XXIII/3/2016 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2015
XXIII/4/2016 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015
XXIII/5/2016 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizizyjnej 2015
XXIII/6/2016 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015
XXIII/7/2016 - ustalenie wynagrodzenia dla RadyLGD za udział w wyborze operacji
XXIII/8/2016 - wybór członków Zarządu LGD
XXIII/9/2016 - wybór członków Komisji Rewizyjnej LGD
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600455