Wydarzenia - 2015

Konferencja podsumowującą działalność LGD
19.06.2015 r.

19 czerwca 2015r. w Baszni Dolnej w Kresowej Osadzie odbyła się Konferencja podsumowująca działalność LGD na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2007-2013. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, członkowie LGD oraz beneficjenci.
W trakcie konferencji zostały przedstawione efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików w okresie 2007-2013.
Został również zaprezentowany folder promujący efekty realizacji podejścia LEADER w ramach Osi 4 PROW na lata 2007-2013 wydany przez naszą LGD. Po konferencji odbyła się uroczysta obiadokolacja oraz występ kapeli ludowej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.Spotkania konsultacyjne
26.08-22.09.2015 r.


W dniach od 26.08.2015r. do 22.09.2015 r. Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" spotkała się z mieszkańcami gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. Spotkania te były jedną z metod partycypacyjnych technik tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. W trakcie tych spotkań mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów oraz potrzeb. Wzięli udział w przeprowadzeniu analizy SWOT oraz wypracowaniu celów i przedsięwzięć. W proces partycypacji zaangażowali się i popierali przedstawiciele z różnych sektorów. m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, członkowie organizacji społecznych oraz mieszkańcy. Lokalna Grupa Działania dołożyła wszelkich starań aby w konsultacjach wzięli udział przedstawiciele wymienionych sektorów w miarę zachowanych proporcjach. Mieszkańcy zaprezentowali pomysły na projekty jakie chcieliby w przyszłości zrealizować. Spotkania przyczynią sie do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w sposób oddolny angażując lokalną społeczność.
wydarzenia 2014

wydarzenia 2013

wydarzenia 2012

wydarzenia 2011

wydarzenia 2010

wydarzenia 2009


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2600440